Waldorfská škola v Bratislave

Blog waldorfskej školy

Osobné názory, postrehy, polemiky našich učiteľov, rodičov a žiakov waldorfskej školy.

Správa zo šiestackých prác na pozemku

Autor: Ivana Bartovičová, učiteľ, 25.10.2019

Pekné letno-jesenné počasie využila polovica žiakov šiesteho ročníka na zveľaďovanie areálu školy i časti, v ktorej sa škola nachádza, Mierovej kolónie. V septembri sme sa venovali najmä oberaniu plodov – rajčín, ktoré sme mali zasadené na hriadke, polievaniu rastlín, kríkov a stromov, ktoré po suchom a horúcom lete veľmi potrebovali starostlivosť a zametaniu dvora. Ku koncu mesiaca sme sa vybrali na okružnú cestu po Mierovej kolónii a vyzbierali sme viac ako 4 vrecia odpadkov v Gaudího uličke, z chodníka na Rožňavskej ulici a na Magnetovej. Medzi deťmi sa rozprúdila živá debata o ochrane planéty, ich malej pomoci Zemi a dôvodoch, prečo ľudia hádžu odpadky na zem. Verili sme, že na vyčistených trasách viac odpadky nenájdeme. Už po pár dňoch však deti prišli s tým, že videli odpadky na zemi opäť a treba akciu zopakovať. No to už stromy zhadzovali svoje listy ako sa na jeseň patrí, tak sme zhrabávali a zametali lístie, prevracali kompost, zasýpali korene stromov a upratovali v areáli školy. Ku koncu októbra sme si zopakovali okruh okolo Mierovej kolónie a opäť sme zaplnili štyri vrecia odpadom. Šiestaci prišli s nápadom triedenia tohto nazbieraného odpadu pri ďalších zberoch. Stretli sme aj ľudí, ktorí ocenili našu prácu, jeden pán nám dokonca ponúkol pomoc v podobe rukavíc, ktoré sú v niektorých prípadoch nevyhnutnosťou. 


Teším sa, že sa nám podarilo popri práci aj premýšľať o ochrane našej planéty a verím, že aj tieto malé činy sú dôležitým semienkom, ktoré bude klíčiť v týchto deťoch a snáď prerastie do správnych myšlienok a väčších činov pre našu Zem. 

Ivana Bartovičová


Fotogaléria

comments powered by Disqus