Waldorfská škola v Bratislave

Milí priatelia, už 15 rokov sa nám darí aj vďaka Vašej priazni a podpore zveľaďovať našu školu.

Autor: Ivana Bánová, rodič, 10.3.2017

Pomohli ste nám nielen účasťou na spoločných akciách, slávnostiach a brigádach, ale aj finančne a materiálne. V minulom roku ste nám poukázali formou 2 % z dane vyše 17 000 Eur, čo bol takmer dvojnásobok výnosu z predchádzajúceho roku. To nám umožnilo naďalej skvalitňovať prostredie, v ktorom sa žiaci učia, naďalej udržiavať nastavenú latku originality, tvorivosti a zmysluplnosti pri výučbe.

Dovoľujeme si Vás aj tento rok osloviť s prosbou o darovanie 2 % z dane z príjmu pre našu školu.

Pokiaľ by ste chceli Vy alebo aj Vaši priatelia, rodina a známi prispieť touto formou na rozvoj školy, prečítajte si, ako postupovať – TU.comments powered by Disqus