Waldorfská škola v Bratislave

O našej záhrade

Autor: Tatiana Maťová, učiteľ, 16.2.2016

Naša školská záhrada potrebuje každý deň našu starostlivosť a pozornosť. Bola založená v päťdesiatych rokoch, kedy bola postavená aj budova školy.  Na pozemku sa nachádza cca 190 stromov a kríkov. Niektoré stromy sú staršie ako naša budova, čiže majú viac ako 70 rokov. Na prednom dvore sa nachádzajú mnohé druhy ako napr. breza, vŕba, jaseň, gaštan, dub, jedľa, javor, tis. Na zadnom dvore sa nachádzajú predovšetkým ovocné stromy ako jabloň, čerešňa, slivka, marhuľa, dula, orech, ale aj baza, orgován, lipa, gaštan, topoľ.

Záhrada je miestom odpočinku, voľno-časových aktivít hlavne počas klubu detí pre nižší stupeň. Ale je aj priestorom pre pozorovanie prírody počas hodín prírodovedy. Nachádzajú sa v nej krásne objekty na umelecké stvárnenie. Pri pozorovaní jednotlivých stromov, kvetov a následnom kreslení, maľovaní sa žiaci hlbšie prepoja s prírodou ale aj samým sebou. Deti v nej môžu zažívať ročný kolobeh od prvého jarného púčika až po dozreté čerešne. Na prácach na pozemku sa postupne oboznamujú s jednotlivými sezónnymi činnosťami v záhrade. Spoločne dotvárame priestor záhrady, vznikajú  projekty jednotlivých tried ako napr. hlineno-slamený domček, jazierko, loď, prútený prístrešok, bylinkové špirály, piecka. Deti sú mimoriadne tvorivé a svoj priestor si vedia veľmi rýchlo zmeniť na dom, kuchynku.., preto dostali priestor na svoje bunkre, zákutia na voľnú hru, kde niekoľkými drevami vytvoria, čo potrebujú.

Pred niekoľkými rokmi pod vedením Petra Heribana a skupiny ihrisko vznikol projekt ihrisko s hernými prvkami, pieskoviskom, hojdačkami. Bol zrealizovaný  spolu s rodičmi a žiakmi. Nepodarilo sa nám dotiahnuť niektoré detaily a jeden herný prvok využívajúci tiaž. V nasledujúcom období sa pokúsime veci dotiahnuť.

Keďže veľa vecí si robíme svojpomocne, potrebujeme drevo aj miesto na jeho uskladnenie. Počas dvoch posledných rokov vznikol prístrešok na drevo v rohu záhrady, kde sa nachádza piecka.

Snažili sme sa pozrieť na našu záhradu tak, aby v nej boli zastúpené všetky živly. Hľadali sme aj miesto na ich vyjadrenie.

Oheň – ohnisko, piecka. Voda – jazierko, vodné prvky ( flow-formy ), vonkajšie umývadlo. Vzduch – vzdušné veže, veterné prvky- vrtuľky, veterné ružice. Zem - pieskovisko, blatovisko, jaskyňa, využitie tiaže –šmýkačka, tyč na zosun, zosuvná lanovka. Niektoré sme už zhmotnili a iné na svoju realizáciu ešte len čakajú.

O našu školskú záhradu sa postupne staralo viacero ľudí, samozrejme v spolupráci aj s deťmi a rodičmi. V počiatkoch to bol prvý školník Róbert Blaschke, pán školník Hickievič, neskôr Paťa Svetlíková, vtedajšia učiteľka z waldorfskej škôlky  Hviezdičky, Monika Dojčárová – učiteľka anglického jazyka a prác na pozemku, Slavomír Lichvár, vtedajší  učiteľ anglického jazyka a prác na pozemku, Dominik Dluhoš, vtedajší školník a neskôr člen správcovskej skupiny. V súčasnosti to má na starosti Tatiana Maťová, učiteľka prác na pozemku, ručných prác a kovotepectva, výtvarnej výchovy, v spolupráci s terajším správcom Martinom Ševčíkom.

Spolu s rodičmi sme pravidelne 2-3 krát do roka  v rámci celoškolských brigád  čistili tmavé kúty, upratovali, hrabali, zametali, klčovali, opravovali, budovali, prerábali. Aj vďaka rodičom sa nám väčšinou darí o záhradu starať. V súčasnosti úzko spolupracujeme s Mirkou Bužekovou ( rodič z 5.r.), spoluvytvárame vyvýšené hriadky , staráme sa o bylinky. S Michalom Štrompachom ( rodič z 7. a 1.r. ) a Borisom Hrehorom ( rodič z 2.r.)  spolupracujeme pri opravách plotu, ihriska, pri drevených stavbách. Jan Litvák ( rodič z 4.r. ) nás zaúča do tajov rezov a do štepenia stromov. Pozval k nám aj nestora ovocinárstva pána Hričovského, ktorý mal zaujímavú prednášku v rámci poslednej jesennej celoškolskej brigády. Niektorí rodičia nám pomáhajú dodaním sadeničiek, stromčekov.

O našu záhradu sa treba starať s láskou. Som vďačná, že toľko láskavých rúk a sŕdc je v škole aj blízko školy.


Fotogaléria

comments powered by Disqus