Waldorfská škola v Bratislave

Výsledky Testovania 9 v školskom roku 2018/19

Autor: Waldorfská škola, 12.6.2019

Pre mnohých deviatakov je Testovanie 9 prvou a vážnou skúškou v deviatom ročníku. Waldorfská škola sa Testovania 9 zúčastňuje tiež, avšak nepovažuje ho za najzávažnejší bod školského roka.

Deviataci v našej škole okrem Testovania 9 zažívajú celoročnú rozmanitosť, pracovné zážitkové výlety, návštevy divadiel, záverečné deviatacke projekty na zvolenú tému, a taktiež poľnohospodárske praktiká pred vstupom do sveta práce na stredných školách. Samozrejmosťou sú prijímacie skúšky na talentové i netalentové odbory. Vďaka tejto rozmanitosti, individuálnej práci so žiakmi, každoročne dosahujeme vynikajúce výsledky v Testovaní 9. Aj v tomto školskom roku patríme medzi 9% najúspešnejších škôl v SR.


Veronika Mihóková


Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ T9-2019 v školskom roku 2018/19

Počet všetkých

žiakov, ktorí 

písali test

Matematika
-
priemerná
úspešnosť školy

Matematika
-
priemerná
úspešnosť  SR

Slovenský jazyk 
-
priemerná
úspešnosť školy

Slovenský jazyk
-
priemerná
úspešnosť  SR

Matematika
-
percentil školy Slovenský jazyk
-
percentil školy


17
75,9 %
63,1 %
75,1 %
62,3 %
88,5
 91,8

(percentil ukazuje koľko % škôl skončilo v hodnotení za našou školou)
comments powered by Disqus