Waldorfská škola v Bratislave

Výsledky Testovania 9 v školskom roku 2014/15

Autor: Slávka Šebová, učiteľ, 21.5.2015

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ T9-2015 v školskom roku 2014/15

                                                                                           matematika       slovenský jazyk

Priemerný počet bodov školy                                                        12,73                16,13

Priemerná percentuálna úspešnosť školy                                        63,67 %             67,22 %

Percentil školy                                                                           85,63                75,36

(percentil ukazuje koľko % škôl skončilo v hodnotení za našou školou)

Priemerný počet bodov vrámci SR                                                10,54                 15,02

Priemerná percentuálna úspešnosť  vrámci SR                                52,68 %             62,58%

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti SR                                 10,99%              4,64%


Blahoželáme našim deviatakom a všetkým, ktorí k výsledku prispeli, ďakujeme.

Slávka Šebová


comments powered by Disqus