Waldorfská škola v Bratislave

Otvárame ďalší ročník vzdelávania vo waldorfskej pedagogike!

Autor: , 17.5.2015

Iniciatíva Wzdelávanie za APSWŠ a v spolupráci s Centrom pre kultúru a vzdelávanie vo Viedni

OTVÁRA

Ďalší prvý ročník

Jedno- a trojročného ŠTÚDIA WALDORFSKEJ PEDAGOGIKY PRE UČITEĽOV A RODIČOV 

v SEPTEMBRI 2015

pre koho?

Pre UČITEĽOVHĽADAJÚCICH PEDAGOGICKÉ INVENCIE A INŠPIRÁCIU

pre RODIČOVKTORÍ BY RADI PRIJALI NOVÉ IMPULZY VO VÝCHOVE SVOJICH DETÍ

pre ODBORNÍKOV-PEDAGÓGOVKTORÍ CHCÚ ZÍSKAŤ VHĽAD DO TRADIČNEJ ALTERNATÍVY

V dnešnej pretechnizovanej dobe plnej reklamy, konzumu, značkových mobilov a oblečenia, rýchlosti a stresu, nárokov na výkon a skúšania, nie je ľahké byť dieťaťom. Dožiť sa v zdraví dospelosti – to dá zabrať...

Domnievame sa, že waldorfská pedagogika patrí medzi  najpokrokovejšie a vie uchopiť výchovu a vzdelávanie tak, že i dnešné “moderné” deti z toho majú osoh. Usilujeme sa predovšetkým pochopiť sami seba predtým, než ideme žiaka či dieťa  viesť na jeho životnej ceste.

Preto sa na seminári venujeme témam sebapoznania  – najskôr musím zvládať a vychovávať seba, ak chcem vychovávať iných; filozofickým – kto je človek a aký je zmysel ľudského vývoja; psychologickým – aké schopnosti sa v akom veku vyvíjajú a aké činnosti a metódy sú v danom veku primerané či predčasné; didaktickým  témam – ako zaujať pre predmet a prečo…

  Seminár pozostáva zo zážitkových, prednáškových a umeleckých častí. Súčasťou sú aj hospitácie v škole, intenzívne stretnutia vo Viedni a pod.

Koncept seminára “WZDELÁVANIE”je od roku 2013 tvorený na podklade akreditovaného magisterského štúdia pre vzdelávanie waldorfských pedagógov na Donau  Universität v Rakúsku. Na Slovensku je seminár vedený kolégiom slovenských a rakúskych lektorov.

Vaše otázky, návrhy, pripomienky, napíšte: vzdelavanie@waldorf.sk.

Bližšie informácie nájdete aj na www.waldorf.sk v sekcii Vzdelávanie


comments powered by Disqus