Waldorfská škola v Bratislave

Prečo sme vybrali pre naše dieťa waldorfskú školu?

Autor: Waldorfská škola, 14.9.2013

Prvýkrát sme sa stretli s pojmom waldorfská škola, alebo waldorfské vzdelanie asi pred 10 rokmi, na návšteve našich priateľov v Brne. Rodina s tromi deťmi, ktorých zanietenie pre akúkoľvek tému, nadšenie pri prezentácii svojich zručností a radosť z rozprávania o svojej škole nás fascinovali. Aj my sme už v tom čase mali dve školopovinné deti približne v rovnakom veku, ktoré žiaľ ale porovnateľné nadšenie pri slove “škola“ necítili.

Bližšie sme sa o waldorfské vzdelanie začali zaujímať v čase, keď náš tretí syn mal nastúpiť do prvej triedy. Fakt že v Bratislave waldorfská škola pôsobí nás potešil a syna sme do nej prihlásili. V súčasnosti je žiakom tretieho ročníka a so školou je skutočne spokojný. Spokojní sme aj my ako rodičia, pretože náš syn okrem toho že sa normálne vzdeláva, čiže získava poznatky zo slovenského, anglického, nemeckého jazyka, učí sa matematiku a všetko to, čo sa má dieťa naučiť, rozvinul si ďalšie zručnosti, ako je práca s drevom, práca v záhrade, hra na flaute, a to všetko bez toho, aby bol z návštevy školy frustrovaný, alebo sa nebodaj bál školy či nejakého učiteľa.

Waldorfská škola je často medializovaná a spomínaná negatívne najmä v súvislosti s tradičnou slovenskou katolíckou religiozitou. Aj tu cítim potrebu uviesť veci na pravú mieru. Škola si dala ako svoj  hlavný motív slogan “Výchova k slobode“. A musím povedať, že po troch rokoch vzťahu s touto školou to považujem za úplne kľúčové. Naša rodina je tiež katolícka. Sme praktizujúci veriaci, navštevujúci bohoslužby, príjmajúci sviatosti, angažujúci sa vo farnosti. Náboženskú výchovu na waldorfskej škole majú na starosti Saleziáni a vyučuje ju rádová sestra. Ani raz sme sa nedostali do žiadneho sporu, neriešili žiaden „konflikt záujmov“ spôsobený prípadnými rozdielmi v nejakom svetonázore.

Práve preto považujem spomínané „Výchova k slobode“, za tak kľúčové. Waldorfská škola je skutočne slobodným priestorom, ktorý spája ľudí s náboženským presvedčením, ľudí zo sekulárneho prostredia, ľudí vyznávajúcich akýkoľvek svetonázor alebo životný štýl, v slobode, tvoriac tak jedinečný priestor, na vzájomné obohacovanie sa a ľudský rast.

Potenciál absolventa waldorfskej školy je preto obrovský. Slobodný rozhľadený človek, mysliaci rozumne s kladným vzťahom k prírode, umeniu, tolerantný a ochotný sa angažovať pre spoločnosť.

Záver.
Presne takýchto ľudí každá spoločnosť potrebuje. Chce ich ale v skutočnosti? Nie je práve táto sloboda a múdrosť  tŕňom v oku spoločnosti?

   Tomáš Horváth – rodič 


comments powered by Disqus